Tin tức & sự kiện

Giá đất cụ thể tính tiền bồi thường quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cáp treo và quần thể vui chơi, giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc tại xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Gian

(15/09/2020 3:50:00 CH)

Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh về giá đất cụ thể tính tiền bồi thường quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Cáp treo và quần thể vui chơi, giải trí biển Hòn Thơm – Phú Quốc tại xã Hòn Thơm và thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

 
Theo kiengiang.gov.vn