Tin tức & sự kiện

Tháng 6/2018, tiêu thụ xi măng tăng đột biến, lên đến 30% so với cùng kỳ.

Tháng 6/2018, tiêu thụ xi măng tăng đột biến, lên đến 30% so với cùng kỳ

Trong tháng 6/2018 ước đạt khoảng 8,71 triệu tấn, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tiêu thụ sản phẩm xi măng trong nước ước đạt khoảng 6,91 triệu tấn, tăng 29% với tháng 6/2017.

Riêng Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) tiêu thụ ước đạt khoảng 2,18 triệu tấn. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, tiêu thụ sản phẩm xi măng ước đạt khoảng 51,42 triệu tấn, tăng 25 % so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 61% kế hoạch năm, trong đó Vicem tiêu thụ đạt khoảng 11,93 triệu tấn.

Tại thị trường xuất khẩu, sản phẩm xi măng xuất khẩu trong tháng 6/2018 ước đạt khoảng 1,8 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017.Lũy kế 6 tháng, lượng xuất khẩu xi măng ước đạt khoảng 15,42 triệu tấn, đạt 85,6% chỉ tiêu xuất khẩu của cả năm và tăng 50% so với cùng kỳ.

Hiện nay, tồn kho cả nước 6 tháng năm 2018 chỉ còn khoảng 3,10 triệu tấn tương đương khoảng 14 – 15 ngày sản xuất, chủ yếu là clanhke.