Tin tức & sự kiện

Liên danh Lũng Lô – Thương mại Y.K trúng gói thầu xây lắp điện gần 99 tỷ

(BĐT) – Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam – Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 7 Cung cấp, xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị đường dây và ngăn lộ thuộc Dự án Đường dây 110kV Phú Quốc – Bắc Phú Quốc.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô – Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Y.K trúng thầu với giá 98.857.736.879 đồng, giảm gần 12 tỷ đồng so với giá gói thầu (110.199.148.417 đồng).

Gói thầu số 7 được lựa chọn nhà thầu qua mạng, thu hút sự tham gia của đông đảo nhà thầu. Có 5 nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bao gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô – Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Y.K; Liên danh Công ty CP Xây lắp điện Miền Nam – Công ty CP Xây lắp điện Trần Gia – Công ty CP Cơ điện Đại Dũng; Công ty CP Đầu tư Xây lắp điện Miền Bắc Việt Nam và Công ty CP Sông Đà 11.

Thống kê sơ bộ, từ năm 2016 đến nay, Lũng Lô được ghi nhận trúng ít nhất 277 gói thầu ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, nhà thầu này từng trúng nhiều gói thầu rà phá bom mìn trong cả nước. Lũng Lô còn phát triển sang nhiều lĩnh vực như làm cầu cảng, khu dịch vụ thủy sản, lĩnh vực xây lắp điện…

 

Trong khi đó, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Y.K được công bố trúng 15 gói thầu trong lĩnh vực điện với quy mô nhỏ, chủ yếu là ở Đà Nẵng, Bình Định.